Quantes persones utilitzen la xarxa Bicivia?

Estudi d’aforaments a la Bicivia 2021

Tenir coneixement sobre la intensitat d’ús de qualsevol infraestructura és fonamental per fer-ne una gestió adequada i poder planificar-hi millores. La bicicleta no és una excepció: tenir dades sobre el grau d’utilització de la xarxa pedalable resulta estratègic per tal de reforçar la qualitat de la infraestructura existent (amplada útil, senyalització o comoditat), així com per continuar avançant en l’execució i la compleció de la xarxa pedalable metropolitana, la Bicivia. 

Per aquest motiu, l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta, amb el suport de l’IERMB, ha desenvolupat la segona campanya d’aforaments d’usuaris de la Bicivia metropolitana (2021). Dos anys abans, el 2019, es va dur a terme la primera campanya d’aforaments. 

Amb aquestes dues campanyes, es poden analitzar, entre altres dades, si s’identifica un canvi de comportament en els hàbits de mobilitat de la ciutadania de la metròpolis abans i després de la pandèmia de la covid.

Metodologia de l’estudi

L’estudi va consistir en dues campanyes de recol·lecció de dades, una a la primavera i l’altra a la tardor. La presa de dades es va concentrar en dia feiner per tal d’acotar l’efecte del cap de setmana, que implica un component més lligat al lleure o l’esport. 

Els punts on es van mesurar els aforaments es localitzen en diversos municipis, al llarg dels nou eixos de la xarxa Bicivia, ja siguin punts on existeixen carrils bici segregats, una intersecció o espais compartits amb altres modes. Els punts seleccionats coincideixen amb els estudiats a la campanya del 2019, a excepció dels punts ubicats a l’eix de la C-245, actualment en obres al llarg de cinc municipis metropolitans.

Així, es defineixen 36 localitzacions de comptatge temporal, on es van utilitzar tres tipus diferents de tecnologia per tal de recopilar les dades:

  • Set tubs pneumàtics automàtics: usuaris comptats durant una setmana. La proporció relativa de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) es va estimar en cada punt mitjançant un exercici de calibratge basat en un període d’observació manual.
  • Quatre càmeres en quatre encreuaments diferents: registre de dades durant 24 hores (dimarts, dimecres o dijous), diferenciant bicicletes i VMP o altres ginys, en intervals d’una hora. Aquests comptatges també distingeixen tots els moviments possibles entre les vies, així com l’espai del carrer utilitzat pels ciclistes que creuen la intersecció.
  • 25 comptatges manuals en interseccions: registre de dades en hora punta al matí i a la tarda (3+3 hores) per a un sol dia, diferenciant bicicletes, VMP i altres ginys en intervals de 15 minuts. En aquests punts també es distingeixen tots els possibles moviments dels usuaris.

Per a cada punt d’aforament es va incloure una descripció de les condicions meteorològiques al moment del comptatge, així com d’altres possibles impactes externs que poguessin afectar els resultats, com ara obres viàries, accidents, etc.

A més a més, les dades obtingudes es van comparar amb les espires o llaços magnètics que actualment hi ha instal·lats a la Bicivia. Aquest contrast permet l’obtenció de dades continuades, de gener a novembre del 2021. Tanmateix, aquestes darreres dades, tot i que permeten distingir ambdós sentits de circulació, no permeten fer la distinció entre bicicletes i VMP.

Els resultats

Globalment, els resultats constaten un augment notable en l’ús de la bicicleta i el patinet als diferents punts d’aforament de la Bicivia:

  • Entre el 2019 i el 2021, s’ha incrementat l’ús global un 49 % a la xarxa Bicivia i en dia feiner, cosa que demostra el potencial de creixement de la mobilitat ciclista en l’entorn metropolità. 
  • Si fem una anàlisi per tipus de vehicle, l’ús de les bicicletes ha augmentat un 34 % i el dels patinets un 123 %.
  • Els patinets representen actualment el 33 % del total de fluxos a la xarxa Bicivia, quan fa dos anys eren el 22 %.
  • L’ús de la xarxa pedalable metropolitana, la Bicivia, ha experimentat un creixement global d’un 20 % entre el 2019 i el 2021.
  • El creixement més gran es registra a la #Bicivia1, que correspon a l’eix entre Castelldefels fins a Montgat; passant per Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona i Badalona.
  • L’ús de la bicicleta i el patinet creix a un ritme superior en l’àmbit metropolità que a Barcelona ciutat, on es registra un creixement del 17 % a la xarxa de carrils bici que coincideixen amb la Bicivia.
Variació IMD 2019-2021 total

Variació IMD 2019-2021 bici i VMP

Pel que fa a dades més qualitatives, per primer cop, en alguns punts d’aforament es van obtenir dades pel que fa a gènere. L’ús estimat d’homes i dones és:

Bicicletes → 82 % homes – 18 % dones

Patinets → 69 % homes – 31 % dones

Totes aquestes dades representen eines bàsiques de treball per visualitzar la quantitat d’usuaris i el ritme de creixement. A més a més, aquest estudi ens permet apreciar els efectes que està tenint la covid en la demanda i utilització de la Bicivia.

Voleu consultar les dades dels comptadors automàtics de la Bicivia?

En diferents localitzacions de la xarxa Bicivia hi ha instal·lats i en funcionament sis comptadors automàtics que registren dades d’ús diàriament. Aquestes dades són obertes i poden consultar-se en els enllaços següents: 

Bicivia 7: Parc de Cervantes (Barcelona), en funcionament des del març del 2018

Bicivia 3: Pont a la C-31 (l’Hospitalet de Llobregat), en funcionament des de desembre del 2018

Bicivia 4: Av. Laureà Miró (Esplugues de Llobregat), en funcionament des del febrer del 2019

Bicivia 4: Carretera Reial (Sant Just Desvern), en funcionament des del gener del 2019

Bicivia 9: Rambla del Celler (Sant Cugat del Vallès), en funcionament des del maig del 2019 

Bicivia 9: Camí Can Gatxet (Sant Cugat del Vallès), en funcionament des del maig del 2019

Per més informació, podeu consultar l’estudi sencer, descarregant-lo en aquest enllaç.

El BACC ha realitzat recentment un estudi que analitza la demanda de la infraestructura ciclista a la metròpolis de Barcelona i afegeix algunes altres variables d’interès, com el tipus de bicicleta utilitzada. El podeu consultar en aquest enllaç.