Formació en infraestructura ciclista de qualitat

El passat mes de setembre, l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta va organitzar una formació tècnica especialitzada en infraestructura ciclista d’alta qualitat, adreçada a equips municipals que es dediquen a desenvolupar infraestructura pedalable als diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta formació era essencialment ampliar els coneixements en matèria de mobilitat ciclista a partir de l’anàlisi del model desplegat a la ciutat de Copenhaguen. Aquesta ciutat, després de dècades de treball i inversions dedicades a prioritzar els desplaçaments en bicicleta, ha esdevingut un cas d’estudi de referència pel que fa a la mobilitat urbana en bicicleta.

La formació es va desenvolupar en dues parts diferenciades. D’una banda, es va dur a terme un primer bloc a l’AMB, de manera presencial i mitjançant dues sessions teòriques en què també es van fer treballs en grup. 

1a sessió teòrica a l’AMB
1a sessió teòrica a l’AMB

En aquestes sessions, hi van participar professionals amb una dilatada experiència en projectes de mobilitat ciclista a Copenhaguen, i les seves explicacions van permetre fer una primera aproximació teòrica al model ciclista de la ciutat.

Treball en grup, sessió teòrica a l’AMB
Resultat del treball en grup, sessió teòrica a l’AMB

D’alta banda, en la segona part es va fer una visita tècnica de dos dies a la ciutat de Copenhaguen. L’objectiu era doble: poder experimentar el model pedalable de la ciutat en primera persona, com a usuaris de la infraestructura i els serveis per a la bicicleta, i poder veure els projectes i la infraestructura presentada al bloc teòric inicial. 

Durant la visita, es van fer diverses rutes ciclistes que van permetre conèixer i experimentar in situ diferents solucions adoptades per afavorir la mobilitat en bicicleta: carrils bici segregats, zones de trànsit pacificat, vies verdes, carrils bici interurbans, intermodalitat bici-tren, ponts i túnels ciclistes, entre d’altres. En total, més de 40 km pedalats en dos dies.

Abans de finalitzar el viatge, es va fer una valoració col·lectiva de l’experiència, on es va poder constatar la importància d’aquestes accions formatives, poc habituals al nostre territori però que són de gran utilitat.

Felicito l’AMB per la iniciativa d’aquest curs, que a banda d’avançar en la formació tècnica, ha estat una ocasió immillorable per compartir experiències amb la resta de participants, fet que és molt profitós per treballar i coordinar-se en el dia a dia de la feina municipal i metropolitana de planificació, gestió i impuls de la mobilitat sostenible a la metròpolis.

Ens enduem un gran aprenentatge i un horitzó comú i compartit per desenvolupar més i millors infraestructures al nostre territori.

Tenint en compte els bons resultats d’aquesta experiència, des de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta esperem poder continuar oferint la formació i els recursos necessaris per avançar, municipis i AMB, en la millora i la consolidació de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià a la metròpolis.