Les organitzacions de l’AMB es certifiquen amb la ISO 14064

Les instal·lacions i centres inclosos en l’Estratègia de gestió del carboni de l’AMB es certifiquen anualment amb la norma UNE-EN ISO 14064-1, que verifica la quantificació i informes de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Es  duen a terme cicles d’auditories de tres anys. El primer cicle d’auditories es va fer l’any 2014, quan es van verificar les emissions de 2011-2012-2013. El segon cicle d’auditories es va iniciar el 2017, quan es van verificar les emissions de 2014-2015-2016. L’any 2018 s’han verificat les emissions de 2017 i l’any 2019 es verificaran les de 2018. Aquests cicles d’auditories permeten a les empreses integrants de l’Estratègia adherir-se al Programa d’Acords Voluntaris impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Com ja es va publicar fa uns dies, l’AMB ha elaborat un tutorial per facilitar l’adhesió de les seves instal·lacions a aquest Programa voluntari de reducció d’emissions.

L’abast actual de l’Estratègia comprèn 58 organitzacions i instal·lacions. El mostreig de centres permetrà auditar gairebé el 100% de l’abast. Durant 2017 es van auditar 24 centres i al llarg de 2018 i 2019 s’estan auditant 15 i 11 instal·lacions més, respectivament.

Els certificats obtinguts fins la data han estat els següents:

Certificació 2017: Inventaris 2014 i 2015  Inventaris 2016

Certificació 2018: Inventaris 2017