Collserola esdevé un laboratori per adaptar els boscos als reptes climàtics

El projecte LIFE CLIMARK promou una gestió forestal específica per mitigar el canvi climàtic, lligada a la prevenció d’incendis, la creació de mosaic agroforestal i la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics. El programa entrarà en els circuits del finançament ambiental mitjançant els anomenats “crèdits climàtics”.

El Parc Natural de la Serra de Collserola, principal pulmó verd de la metròpolis de Barcelona, és un dels cinc escenaris escollits de Catalunya per dur-hi a terme una prova pilot centrada en la prevenció d’incendis forestals que es farà dins del programa europeu LIFE CLIMARK. Aquestes actuacions integraran la conservació de la biodiversitat, potenciaran les sinergies amb el sector primari i posaran en valor l’impacte positiu que la gestió forestal pot tenir sobre els recursos hídrics.

Les intervencions forestals a Collserola es portaran a terme en cinc finques, dues de titularitat publica i tres de titularitat privada. Les primeres actuacions es faran al llarg del mes de febrer en 14 hectàrees de les finques de Can Montmany (10,2 ha) i Can Ferrer (3,8 ha).

Les intervencions consistiran en l’eliminació d’arbrat i sotabosc, la selecció i eliminació de peus d’arbrat per augmentar la vitalitat de la massa romanent, i la selecció de diverses espècies de flora per millorar la biodiversitat de la zona i la resistència i capacitat de resposta en cas d’incendi.

Es calcula que l’actuació evitarà l’emissió de més de 7.000 tones de CO2 a l’atmosfera durant els pròxims 15 anys. A més, també implicarà una reducció del consum d’aigua per part de l’arbrat.

LIFE CLIMARK: context i antecedents

El projecte europeu LIFE CLIMARK s’inicia al 2017 amb l’objectiu de promoure una gestió forestal per a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic.

En 25 anys, la biomassa forestal a Catalunya ha augmentat un 73 % i els boscos són avui un 24 % més densos que l’any 1990. Com a conseqüència del canvi climàtic, la salut dels boscos ha disminuït, el risc d’incendis ha augmentat i la provisió de serveis bàsics com l’aigua s’ha vist afectada, amb una reducció del 30 % del cabal dels rius en aquests darrers 25 anys. En aquest escenari, la gestió forestal multifuncional és clau per contribuir a mitigar el canvi climàtic i, sobretot, per adaptar els paisatges a les noves situacions climàtiques.

Crèdits climàtics

La primera fase del projecte ha servit per definir els Projectes forestals per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) que es finaçaran mitjançat un mercat voluntari de crèdits climàtics, que van més enllà dels habituals crèdits de carboni, ja que també inclouen l’impacte de la gestió sobre el balanç de l’aigua i la biodiversitat.

La segona fase consisteix en cinc proves pilot que serviran per avaluar cadascuna de les fases d’implantació del futur mercat de crèdits climàtics. Una d’aquestes proves és, justament, la que ara es posa en marxa al parc natural de Collserola.

Informació ampliada a la nota de premsa