Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d’accessibilitat que els portals web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (vegeu criteris d’accessibilitat web), si no s’indica el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d’aquesta pàgina són les següents:

1. Per l’ús de la llibreria JavaScript reCaptcha de Google, en la seva versió 3.0

  • Els elements de tipus “iframe” no tenen descripció, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  • Els elements de tipus “textarea” no tenen descripció, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

2. Per requeriments de disseny

  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient, incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).