Baròmetre 2016

Ahir 7 de març, durant la Mesa de la Bicicleta, la Generalitat de Catalunya va presentar les xifres del Baròmetre de la Bicicleta 2016.

Segons les dades publicades, prop de 190.000 persones han deixat el cotxe o la moto per la bicicleta, per als desplaçaments quotidians.

S’estima que a Catalunya hi ha al voltant de 11,4 milions de bicicletes, l’equivalent a 2 bicicletes per habitatge. De fet, un 74,4% té alguna bicicleta a casa.

En relació a la bicicleta a les ciutats:

“LA MAJORIA ESTÀ D’ACORD AMB ELS ATRIBUTS POSITIUS DE LA BICICLETA, EXCEPTE EL QUE FA REFERÈNCIA A LA SEGURETAT”

  • Un 81,4% reconeix la bicicleta com un transport més ràpid que el cotxe en distàncies curtes i mitjanes a la ciutat.
  • Un 94,6% la reconeix com el transport més econòmic.
  • Un 86,1% reconeix el seu paper crític en la reducció de la contaminació.
  • Un 72,8% que és saludable fer-la servir per la ciutat.
  • Un 54,9% troba aquesta mobilitat còmode per la ciutat.
  • Un 66,3% reconeix que s’estalvia temps.
  • Només un 31,1% la considera un transport segur.

Grafic_bicicleta a la ciutat

“LA GRAN MAJORIA (93,2%) ESTÀ D’ACORD AMB QUE S’HAN D’HABILITAR APARCAMENTS SEGURS DE BICICLETES A LES ESTACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC”

“LA MAJORIA (83,5%) ESTÀ D’ACORD AMB QUE S’HAN D’ADEQUAR ESPAIS RESERVATS A LES BICICLETES AL TRANSPORT PÚBLIC”

Grafic_on guarda bicicleta

Aquí podeu consultar el document complet.

Des del blog Bici-Vici han fet interessants anàlisis del baròmetre. Consulta-les aquí.