Guia de criteris bioclimàtics per millorar la qualitat dels espais verds urbans

Els espais verds urbans generen un efecte refrescant i milloren la sensació tèrmica en zones urbanes; per tant, millorar la qualitat d’aquests espais esdevé una estratègia clau d’adaptació davant dels efectes negatius del canvi climàtic (com el fenomen illa de calor o les onades de calor).

Amb l’objectiu de potenciar l’efecte refrescant dels espais verds, l’AMB ha publicat la guia Criteris bioclimàtics per millorar la qualitat del verd urbà, que inclou els principals criteris de disseny (ordenació) i actuació (sobre la vegetació i els sòls) als espais verds urbans que en poden potenciar i millorar de manera notable la regulació tèrmica, tant dins de les zones d’ús de l’espai verd com a escala de ciutat (entorn de l’espai verd). Així mateix, s’hi inclou un annex amb les principals espècies d’arbres que es poden fer servir en vies urbanes i zones verdes.

Podeu consultar la guia aquí: https://www.amb.cat/ca/web/ecologia/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/criteris-bioclimatics-per-millorar-la-qualitat-dels-espais-verds-urbans/11662874/11818