L’AMB renova la verificació ISO 14064-1:2018 de les empreses prestadores de serveis

L’Estratègia de gestió del carboni i les 57 empreses i instal·lacions incloses superen l’auditoria ISO 14064-1:2018 amb èxit

Durant el 2021 i per cinquè any consecutiu, s’han realitzat les auditories externes de la metodologia de càlcul i dels inventaris d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle de les 57 empreses i instal·lacions incloses en l’Estratègia de gestió del carboni de l’AMB.

Des del 2016, l’Estratègia de gestió del carboni es verifica externament segons la norma internacional ISO 14064-1, que recentment s’ha actualitzat amb una nova versió (ISO 14064-1:2018), aplicada als inventaris del 2019.

La nova versió de la norma dona rellevància a categories d’emissions indirectes no previstes en la versió anterior. Aquest fet ha requerit una adequació i actualització de les dades dels inventaris de les 57 empreses, a través d’una exhaustiva anàlisi de significació per sectors i tipus de centre.

Durant el primer semestre s’han auditat amb èxit els inventaris d’emissions del 2019 (un total de 10 centres) i el segon semestre s’estan duent a terme les verificacions dels inventaris del 2020 (10 centres més).

En el cicle d’auditories de tres anys previst, el 2022 es verificaran els inventaris del 2021, i el 2023 els inventaris de les instal·lacions restants, fins a completar l’abast del 100 % de l’Estratègia de gestió del carboni.

Aquí tenim els certificats dels càlculs del 2019.